Våra referenser

Habo Centrum

Nyinstallation av fläktrum och ventilation i 5 st butiker .

Habo bostäder (Kyrkvägen)

Aggregatbyte och diverse ombyggnad av ventilationen i 2 st huskroppar 

Honda i Habo

Aggregatbyte och diverse ombyggnad av ventilationen i 2 st huskroppar.

Habo Kyrka Sockenstugan

Aggregatbyte och diverse ombyggnad av ventilationen.