Historik

Habo Plåt & Förvaltning AB  är ett familjeföretag som grundades1989 av

Alf Carlsson och Mikael Karlsson med Joakim Carlssonoch Fredrik Karlsson som anställda.